ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
Certificate Preview
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ google site
กลุ่มงานบุคคล 4 ธ.ค. 2566
Certificate Preview
ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรผู้ช่วยประจำฐานการเรียนรู้ด้วยจิตอาสา
งานคอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2566
Certificate Preview
ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
งานคอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2566
Certificate Preview
ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ม.ต้น
งานคอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2566
Certificate Preview
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
งานคอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2566
Certificate Preview
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
งานคอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2566
Certificate Preview
วาดภาพสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
งานคอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2566
Certificate Preview
E-Sport PWK
งานคอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2566